Privacy VerklaringOpenbloeien tot je ware en stralend gezonde Zelf!

Verantwoordelijke

Ann Beunen eigenaar van de website annima.be, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ann Beunen is de Functionaris Gegevensbescherming van de website annima.be, ze is te bereiken via annbeunen@gmail.com.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Ann Beunen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Reservatie, dit gegeven is de behandeling/inzegening/opleiding die je aanvraagd.
  Dit gegeven wordt automatisch ingevuld zodra je een reservatie doet.
 • Geldig email adres
 • Naam, dit kan enkel je voornaam zijn, eventueel ook je achternaam als je die zelf wilt verstrekken
 • Boodschap, de reden waarom je deze inzegening/behandeling/opleiding wil.
  Deze informatie is volledig vrij en kan ook tijdens een gesprek/consult mondeling vermeld worden, waardoor er helemaal geen opslag en verwerking van dit gegeven is. Tenzij met je uitdrukkelijke toestemming die je dan ook tijdens het gesprek geeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan niet gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Ann op via annbeunen@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Persoonsgegevens verwerking

Ann Beunen verwerkt jouw persoons gegevens met het volgende doel:

 • om te mailen
 • om de behandeling/inzegening/opleiding te organizeren

Geautomatiseerde besluitvorming, en gegevensverwerking door computers zonder menselijke tussenkomst

Op dit moment wordt er op geen enkele manier geautomatizeerde verwerking van persoonsgegevens door deze website uitgevoerd. Mocht dit in de toekomst toch veranderen dan wordt je per email verwittigd en wordt je toestemming gevraagd. Ook wordt dan de reden en het doel van de geautomatizeerde verwerking vermeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aan Beunen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteerd de volgende bewaartermijnen voor de volgende, categorieën, van persoonsgegevens:

 • Alle gegevens: Voor de duur en tot na de behandeling/inzegening/opleiding, 2 jaar ?
 • Alle gegevens: De wettelijke termijn to.v. Belastingdienst, Gerechterlijke diensten, 7 jaar ?
 • Je situatie, behandeling, resultaat: met als doel om later een boek over esoterie te publiceren, >30 jaar
  Je naam wordt hier niet voor bewaard, als er ooit een boek wordt geschreven, dan zal het vermelde gegeven daarin anoniem, of onder een verzonnen naam, vermeld worden.
  Dit gebeurd ten vroegste binnen 30 jaar ? Het risico bestaat dat mensen in je eigen kring, uit de context, kunnen raden, veronderstellen over wie het gaat.
  Ook hiervoor moet je uitdrukkelijk je mondelinge (?)(per email?) toestemming geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ann Beunen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om de volgende reden;

 • alle gegevens: alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (?)
 • alle gegevens: Als de hulp van andere healers/sjamanen etc... wordt ingeroepen (?)
 • alle gegevens: Als de hulp van een dokter of gezondheids dienst moet worden ingeroepen (?)
 • alleen de naam, eventueel kostprijs en type van de behandeling (?): om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van annima.be gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ann Beunen. Je hebt eveneens recht op een zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ann Beunen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand, bv. een email, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annbeunen@gmail.com.

Persoonsgegevens beveiligen

Ann Beunen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annbeunen@gmail.com