Healing

Dankzij healing wordt het contact hersteld met de kosmische levensenergie, waar we allemaal deel van uitmaken. Met healing wordt ook het verwerken van trauma’s of andere psychologische schade bedoeld, die je in dit leven of vorige levens hebt opgelopen.

Healing maakt je letterlijk terug heel.
Veranderen doe je helemaal zelf!

Via een welkomsessie komen we samen tot de essentie! Liefdevolle aandacht, respect, veiligheid en integriteit vormen de basis van waaruit Ann werkt. Er wordt ruimte gecreëerd zodat alles opnieuw kan stromen. Je levenskwaliteit verbetert en verhoogt zich! 
Vroeg of laat raken we allemaal wel eens het noorden kwijt, lijkt ons lichaam iets anders te zeggen dan ons verstand, worden we overspoeld door emoties.

Tijd om tot rust te komen, de balans op te maken en opnieuw boven water te komen.

Als we alle signalen genegeerd hebben met als resultaat totaal overspannen, depressief of ziek.

Tijd om te herbronnen, ons evenwicht te herstellen en te herademen!

Wanneer we door het bos de bomen niet meer zien… de pedalen dreigen te verliezen…
Gevangen zitten in relaties, vruchtbaarheidsproblemen ervaren, het water tot aan je lippen komt.

Tijd om de zon weer in het water te laten schijnen, tijd voor verlichting!

Chakratherapie 

chakratherapie

Openbloeien tot je ware en stralend gezonde zelf! 
Een chakra is een roterend energiecentrum dat het lichaam voorziet van vitale energie.
In ons lichaam bevinden zich 7 hoofdchakra’s of Meesterchakra’s. Aan de hand van deze hoofdchakra’s zowel als de Aquariuschakra’s en hogere energiecentra buiten het lichaam, ontdek ik welke gebieden geblokkeerd zijn.

Lees meer

Dit invoelen en ‘lezen’ van de krachtcentra noemt men Chakra Reading. Deze geblokkeerde gebieden worden vervolgens gezuiverd en uitgebalanceerd. Dit opnieuw in evenwicht brengen en openen van de chakra’s noemt men Chakrabalancing.
Vervolgens zal ik het chakrastelsel positief beïnvloeden en herladen door middel van: geuren, kleuren, klanken, edelstenen, massage, Reiki, visualisatie,…
Dit gedeelte is de Chakra Healing.

Aangezien de meeste chakra’s gelinkt zijn aan de organen en hormoonklieren, kan men sneller en beter herstellen van klachten en ziekten op zowel fysiek, emotioneel als psychisch en spiritueel gebied. Deze therapie werkt door op alle lagen van ons ZIJN, tot op Zielsniveau.

Hierdoor ontstaan op redelijke termijn grote en positieve veranderingen in je leven. Je voelt je veel vrijer, energieker en opgeruimder. Na een of meer behandelingen vindt je je innerlijke kracht terug, straal je meer vreugde en zelfvertrouwen uit en zul je je verder openen en hoger gaan trillen. 

Werkwijze : Individuele begeleiding: 
Na een eerste welkomsessie en een eerste chakrahealing wordt er afgesproken welke behandelingen je verder kunnen helpen naar je eigen-wijze en stralend gezonde zelf!

welkomsessie + chakrahealing: € 90
,- voor circa 90 minuten.

Nadien wordt er een coachingtraject opgesteld.

Reikihealing

reikihealing

Voeden en harmoniseren van energiebanen en chakra’s met universele energie (voor kind, volwassenen, dier, plant, …)

Reiki is een eeuwenoude Japanse behandelmethode en werkt door middel van handoplegging en energetische symbolen.

 

Lees meer

Letterlijk betekent het Japanse woord Reiki : Universele Energie. Deze uiterst voedende energie is aanwezig in al wat leeft. Tijdens de behandeling wordt deze universele levensenergie doorgegeven.

Het vergroot je zelfherstellend vermogen en ondersteunt je op krachtige en natuurlijke wijze. Lichaam, geest & Ziel worden als het ware met deze positieve, universele levensenergie gevoed en geharmoniseerd.

Reiki werkt zacht en subtiel. Een vaak direct gevoeld effect bij een Reikibehandeling is ongekend diepe ontspanning. Een Reikibehandeling is heel plezierig en kan uitstekend in combinatie met alle andere vormen van zorg toegepast worden, zoals medicijnen, operaties, bestraling, psychotherapie, etc. Het is ook een uiterst geschikte therapie voor kinderen! Reiki bevordert levensvreugde, lichamelijke vitaliteit, celvernieuwing en versterkt het immuunsysteem. 

Ik ben Reiki Master volgens Usui Shiki Ryoho oftwel het oorspronkelijke ‘Usui system of Natural Healing’.

Reikihealing wordt mee ingezet tijdens een coaching/healingtraject.
Meer info : kan je onder coaching vinden

 

Afstandshealing 

Afstandshealing

Sturen van positieve en helende energie op afstand. 

Alles bestaat uit energie en energie is dus ook beweging. Beweging bestaat uit trillingen en deze trillingen kennen geen grenzen. (vergelijkbaar met golven of frequenties van radio, TV, …)

Lees meer

Afstandsheling is vooral voor mensen die zich wegens omstandigheden niet kunnen verplaatsen, ernstig ziek zijn of ook voor jonge kinderen.
In tijden van Corona een dankbare oplossing!

Tijdens deze sessie breng ik mij in meditatieve toestand en scan ik als het ware jouw energiesysteem ( chakra’s en auralichaam of zielenlichaam ). Meestal komen er automatisch dingen naar voren die aandacht nodig hebben. Als je zelf iets hebt aangegeven, kijk ik daar uiteraard ook naar.

Als blijkt dat ik energetisch op het afgesproken tijdstip geen toestemming krijg, wordt er een ander moment voorzien. Je ontvangt sowieso de energie die je ziel of hogere Zelf nodig heeft.

De ervaring leert mij dat deze vorm nog krachtiger werkt doordat ik me volledig kan richten op je ware kern en niet word afgeleid door je fysieke aanwezigheid.

Waarde:
€ 80 euro voor 45 minuten healing  + nabespreking telefonisch.

Relatiehealing

relatiehealing

Zuiveren, verbreken en/of vernieuwen van verbindingen met relatie.
Tijdens deze healing stemmen we ons samen af op de persoon met wie we de relatie wensen te helen (partner/vriend/kind/dier…).

Lees meer

Hierbij worden per chakra de verbindingslijnen gezuiverd en geharmoniseerd. Tenslotte wordt het hele auraveld opnieuw opgevuld met positieve kosmische energie, ook reiki genoemd.
Deze healing gebeurt bij voorkeur zittend op een stoel of op een kussen.
Nadien heb je een beter contact en stroomt de energie terug goed tussen jullie beiden en/of is het juist makkelijker om terug helemaal bij jezelf te komen en je eigen weg te gaan.

Werkwijze : Individuele begeleiding:
Na een eerste welkomsessie en een chakrahealing wordt er afgesproken welke behandelingen je verder kunnen helpen naar je eigen-wijze en stralend gezonde zelf!

Intake + chakrahealing: €90,- voor circa 90 minuten.

Een relatiehealing kan deel uitmaken van je coaching/healingraject.
Meer info : coaching

Bloesemtherapie

bloesemtherapie

Intuitief uitkiezen van bloesems gevolgd door een reikihealing of therapeutische massage
Vooreerst kies ik intuïtief de geschikte bloesems om te gebruiken tijdens de behandeling

Lees meer

Bij  AnnimA worden zowel Bach Bloesems als Cosmic Flower Energies of CFE gebruikt. De 38 bloesemremedies van Dr. Edward Bach  zijn ontstaan dankzij het idee, het inzicht en het hoog ontwikkeld intuïtief vemogen van Dr. Bach om van bloesems essenties te maken die leiden tot inzicht en genezing.

CFE zijn geprepareerd van bloemen, edelstenen en kosmische trillingsfrequenties, gebaseerd op Aquarius impulsen en uitzonderlijke planeetstanden. Cosmic Flower Energies zijn vooral voor onze kinderen heilzaam maar werken ook heel goed ter versterking van ons eigen innerlijk kind!

Bloemenessenties werken in op de subtiele lichamen, het auralichaam van een wezen en transformeren daar de disharmonische energieën op zodanige wijze dat pure, positieve levenskracht kan toevloeien. Zij kunnen ten allen tijden ingenomen worden zonder neveneffect of bijwerking.  Wat zij doen is de zielekracht zuiveren, uitpuren en belevendigen zodat vrede en harmonie in de ziel kunnen terugkeren.

Vervolgens worden de bloesems gebruikt tijdens een Reikihealing. Dankzij Reiki worden lichaam, geest en Ziel gevoed en geharmoniseerd met positieve, universele levensenergie. De bloesems versterken deze oerenergie waardoor deze healing tot op zielsniveau doorwerkt. Een diepe rust, harmonie, zachtheid en onvoorwaardelijke liefde behoren tot de kern van een Reikibehandeling. Reiki bevordert levensvreugde, lichamelijke vitaliteit, celvernieuwing en versterkt het immuunsysteem. 

Ik ben Reiki Master volgens Usui Shiki Ryoho oftwel het oorspronkelijke ‘Usui system of Natural Healing’.
Nadien is het mogelijk bloesems ook als geprepareerd flesje mee naar huis te nemen zodat dit verder kan doorwerken. (geprepareerd bloesemflesje 50ml = € 35,-)
Na de behandeling kijken we samen of er eventueel andere bloesems nodig zijn en leer ik jou intuïtief kiezen.

Bij AnnimA kan je terecht voor verschillende bloesems en worden er regelmatig seizoens therapieën aangeboden. Check hiervoor de agenda!

Werkwijze : Individuele begeleiding: 
Na een eerste welkomsessie en chakrahealing wordt er afgesproken welke behandelingen je verder kunnen helpen naar je eigen-wijze en stralend gezonde zelf!
Welkomsessie + chakrahealing: €90,- voor circa 90 minuten

Nadien wordt er een coaching/healingtraject opgesteld.
Meer info : coaching

 

Kristaltherapie

bloesemtherapie

Intuitief uitkiezen van kristallen en/of edelstenen gevolgd door een chakrahealing of therapeutische massage
Vooreerst kies ik intuïtief de geschikte stenen die gebruikt worden tijdens de behandeling.

Lees meer

Stenen en kristallen stralen elektromagnetische trillingen en geluidsgolven uit waarmee ze hun informatie verspreiden. We kunnen ze dus als kleine radiozenders en luidsprekers opvatten, waarvan de intensiteit weliswaar te zacht is voor onze oren en zintuigen, maar wel luid en sterk genoeg voor ons fijnstoffelijk-energetisch veld.

De therapeutische werking van edelstenen berust zowel op hun specifieke energietrilling, hun bijzondere kleurlicht en de chemische samenstelling. Iedere steen heeft net zoals een mens een eigen verhaal. Door een edele steen te dragen wordt het auralichaam, dat tevens uit energietrillingen bestaat, positief beïnvloed. Onze aura of energieveld neemt de ‘steeninformatie’ op en reageert erop. En deze ‘reactie’ is precies wat we dan als ‘uitwerking’ ervaren.

Een ziekte of klacht wordt meestal veroorzaakt door een afwijkende frequentie in de trillingen van een orgaan of plaats in het lichaam.
Het dragen van een bepaalde steen of combinatie van stenen over een langere periode heeft een helende werking zodat ziektes en energetische blokkades aanzienlijk kunnen verminderen, voorkomen worden en zelfs verdwijnen.

Het is dan ook belangrijk een steen vanuit je eigen gevoel te kiezen, want op dat moment kies je intuïtief de juiste steen. En omgekeerd gebeurt hetzelfde, stenen kunnen ook jou kiezen om samen tot een stralend geheel te komen!

Bij AnnimA kan je terecht voor verschillende helende stenen en worden er regelmatig seizoens therapieën aangeboden. Check hiervoor de agenda!

Werkwijze : Individuele begeleiding: 
Na een eerste welkomsessie en chakrahealing wordt er afgesproken welke behandelingen je verder kunnen helpen naar je eigen-wijze en stralend gezonde zelf!
Welkomsessie + chakrahealing: €90,- voor circa 90 minuten.

Nadien wordt er een coaching/healingtraject opgesteld.
Meer info : coaching